Contact
Adresă: Bd. Gen. Grigore Bălan, nr. 33, Sfântu Gheorghe,
Jud. Covasna
Tel: (004) 0267 318-465
Mob: (004) 0756 026-810
E-mail: contact@andimed.ro
Spital privat
Andimed pe Facebook

Asociația Pro Sanitate Urbis

Scopul Asociaţiei - care nu urmăreşte realizarea de foloase personale sau patrimoniale, fiind o organizaţie nonprofit – este:
promovarea şi susţinerea valorilor medicale reale şi necesare, în sensul dezvoltării şi perpetuării profesionale a cadrelor medicale spre adevărata definiţie a ”doctorului” în slujba vieţii şi asigurării unor servicii umanitare.

Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:

  1. Organizarea de conferinţe, sesiuni ştiinţifice, seminarii de specialitate în vederea perfecţionării cadrelor medicale conform necesităţilor reale, sprijinirea materială a cadrelor medicale privind participarea la aceste activităţi;
  2. Organizarea printr-un protocol cu clinici de renume din ţară şi străinătate, de cursuri şi schimburi de experienţă pe marginea operaţiilor demonstrative şi a tehnologiei de generaţie nouă a instrumentarului medical;
  3. Realizarea unor proiecte individuale sau prin consorţiu, prin care se pot obţine resurse materiale – din fonduri UE, respectiv fonduri ale Ministerului Sănătăţii pentru schimbarea aparaturii medicale pe aparate ultra performante în vederea realizării consultaţiilor şi a operaţiilor în condiţii şi mai optime, atât în spitale publice, cât şi private;
  4. Organizarea de acţiuni menite să conştientizeze populaţia, cu privire la necesitatea prezentării acestora la medicii de familie şi de specialitate, pentru participarea la acţiuni de screenig în vederea depistării precoce a diverselor boli tumorale sau cronice.
  5. Acordarea de consultanţă şi consiliere tinerilor medici, noilor absolvenţi de medicină generală sau de specialitate şi a cadrelor medicale medii;
  6. Sprijinirea materială a persoanelor handicapate psihic sau fizic, a copiilor abandonaţi sau orfani;
  7. Distribuirea gratuită a medicamentelor celor nevoiaşi, sprijinirea materială al bolnavilor pentru obţinerea unor servicii în alte spitale, clinici din ţară sau străinătate;
  8. Asigurarea tratamentului gratuit acestor persoane nevoiaşe, respectiv persoane în vârstă, familii dezorganizate şi alte categorii defavorizate;
  9. Alte activităţi pentru îndeplinirea scopului propus.

Sediul Asociaţiei: Str. Gábor Áron Nr.8, Mun. Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

Pagina de web a asociației: prosanitateurbis.ro